parašas

parašas
pãrašas sm. (3b) 1. Erž pavardės pasirašymas: Tikros rankos ažurašas, parašas SD33. Pãrašas stulpe padėtas J. Paties parašas B. Tris šimtus parašų̃ surinko Dkš. Jo parašas buvo visaip suvinguriuotas . Aktas su visais priedais perduodamas girininkui, paėmus iš jo parašą . Davė jis jam tuos pinigus, imdamas nuog jo parašą BBTob1,17. 2. R154, K užrašas: Šitai pasirodė ant kalno žiburys su nuostabiu parašu J.Bil. Gal čia rusiškai parašas, negaliu suprast Erž. Rodykit man grašį, kieno jis abrozą ir parašą tur? NTLuk20,24. Aš, perskaitęs tą parašą (užrašą antkapyje), atsiliepiau A1884,318. 3. N psn. laiškas, raštas, skelbimas: Jam buvo uošvis ūkį atidavęs, bet su tam tikru parašu. Tame paraše buvo ir parašyta, kad jis turįs teisę reikalauti kiekvieną savaitę vieną kartą prirengtą vežimą LTR(Klp). Ai, rašė rašė tėvas sūneliui juodąjį parašelį LTR(Tvr). Kano koks te pãrašas iškabintas, ar skaitei? Ds. Parašysim parašėlį ir nusiųsim pas tėvelį LTR(Vlk). Imk pãrašą tavo ir rašyk aštuonias dešimtis DP305. Imk tavo parašą, sėskisi ir rašyk tuojaus penkias dešimtis VlnE99. 4. psn. surašymas: Parašas pulko SD275. Parašas kareivių SD275. Tas pirmas parašas stojos, kad Cireniušas buvo storasta Sirijos Ch1Luk2,2. Ir nėščias ponias per sylą ant parašo varė SE18. 5. gražus paveikslas, pagražinimas: Pirkau žiedelį su numerėliais, šilkų skarelę su parašėliais LTR(Lbv). ^ Gražumas mergaitės – kaip parašė̃lis Kp. Žirgų akelės kaip serbentėlės, o jų kojelės kaip parašė̃lis JV916. Merga – kaip parašė̃lis Slm. 6. rašalas: Būtau rašęs dar daugiau, parašė̃lio netekau, ir plunksnelė nulūžo Vrn. Rašė parašė tėvas lakštelį in balto popierelio juoduoju parašeliu Tvr. 7. M.Valanč, S.Stan antraštė.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • parašas — pãrašas dkt. Dokumeñtas be pãrašo negaliója …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • elektroninis parašas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Elektroniniu būdu pateikti duomenys ir priemonės, įgalinančios nustatyti dokumento autoriaus tapatybę ir taip atliekančios įprasto parašo funkciją. Santrumpa el. parašas. Tai gali būti įprasto parašo… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • saugusis elektroninis parašas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninis parašas, vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu ir leidžiantis nustatyti pasirašiusio asmens tapatybę. Sukuriamas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • mobilusis elektroninis parašas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninis parašas, kuriuo galima pasirašyti duomenis naudojantis mobiliuoju telefonu, neturint papildomos elektroninio parašo aparatinės arba programinės įrangos. atitikmenys: angl. mobile electronic… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • el. parašas — statusas T sritis informatika ryšiai: žiūrėk – elektroninis parašas …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • skaitmeninis parašas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Tam tikras ↑kodas (1), pridedamas prie dokumento, kurį gali atverti tik dokumento gavėjas, turintis ↑raktą (3), atliekantį įprasto parašo pavyzdžio vaidmenį. Verčiant programinę įrangą iš anglų kalbos… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • electronic signature — elektroninis parašas statusas T sritis informatika apibrėžtis Elektroniniu būdu pateikti duomenys ir priemonės, įgalinančios nustatyti dokumento autoriaus tapatybę ir taip atliekančios įprasto parašo funkciją. Santrumpa el. parašas. Tai gali būti …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • secure electronic signature — saugusis elektroninis parašas statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninis parašas, vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu ir leidžiantis nustatyti pasirašiusio asmens tapatybę. Sukuriamas priemonėmis, kurias pasirašantis… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • paraštas — pãraštas sm. (3b) 1. žr. parašas 2: Ten tu rasi akmenėlį, akmenėlin paraštėlį (d.) Mrc. Tu tę rasi naują kapą, an to kapo paraštėlį KrvD181. 2. žr. parašas 3: Aš atsiimsiu nuog velino (velnio) pãraštus, kuriuos tu pasrašei (ps.) Pls. Rašė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mobile electronic signature — mobilusis elektroninis parašas statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninis parašas, kuriuo galima pasirašyti duomenis naudojantis mobiliuoju telefonu, neturint papildomos elektroninio parašo aparatinės arba programinės įrangos.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”